Bilder vecka 5

Bild

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Oacceptabelt språk.

Text till den veckovisa informationen:

Vi har de sista veckorna märkt en ökad användning av ett oacceptabelt språk. Det handlar om grova ord med sexistiska och rasistiska innebörder. Vi vet att många barn möter dessa ord via sociala medier och musik och kanske inte alltid förstår eller menar vad de säger. Men detta språkbruk motverkar ett tryggt och trivsamt klimat och utsätter både barn och vuxna för kränkningar. Vi kommer därför ta ett krafttag mot detta. Alla vuxna i skolan markerar så fort vi hör dessa ord men vi behöver samarbeta med er vårdnadshavare för att få till stånd en förändring. Vi kommer maila hem och berätta när vi hört ditt barn använda ett oacceptabelt språk. Blir det inte bättre efter ett par mail kommer vi använda vår åtgärdstrappa och kalla till möten på skolan.

Med vänlig hälsning Erika

 

Erika Björklund

Rektor

S:ta Gertruds skola, Barn och ungdomsförvaltningen

Tel.08-591 260 19, 073-6613794

www.gertrudsrektor.se

 


Prenumerera på nya blogginlägg