veckobrev v 18

Svalan v 18

Nu har vi äntligen kommit in i sköna maj och solen värmer oss på dagarna.

Denna vecka startades på tisdagen då måndagen var en röd dag. Vi introducerade bokstaven Mm genom att arbeta i ett nytt Mm häfte. Vi startade även med de elevledda utvecklingssamtalen.

Under onsdagen ritade vi saker till ljudpizzan och barnen ritade saker som började på ljuden S I L O R E M då vi arbetat med dessa under en tid. På onsdagen hade även den sista gruppen NTA.

Under torsdagen avslutade vi temat Mäta och jämföra med ett ”fågellopp”. Alla förskoleklasselever samlades i skogen och sprang/gick en kort sträcka, när de kom i mål bjöds det på saft och alla fick en medalj för sin insats. Under torsdagen jobbade vi även vidare med klockan.

På fredagen var det olika fritidsaktiviteter som fyllde dagen.

 

OBS! Det har förekommit ett par fall av den ”femte sjukan” i de olika förskoleklasserna och om ni undrar över symptom eller behandling kan ni googla.

 

Fritidspersonalen hälsar att: Om någon annan än föräldrarna hämtar barnen eller om de ska gå hem själva måste ni skriva en lapp om detta och lämna till personalen på morgonen. Vi kan inte alltid svara på sms eller samtal och detta är för era barns trygghet så de kommer hem på ett säkert sätt. (Gill har alltid ett block med post it lappar med sig på morgonen så man kan skriva ett meddelande på dem vid lämning)

 

Glöm inte att både skola och fritids är stängt den 17 maj!

 

V 19

Måndag: Vi går till skogen.

Tisdag: fortsatt arbete med bokstaven Mm.

Onsdag: Arbete med ljudpizza, blå grupp har gymnastik.

Torsdag: Arbete med klockan, röd grupp har gymnastik.

Fredag: Fritids

 

Trevlig helg önskar Gill och Medhi